Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Vårdgivare

För vårdgivare

Södertälje sjukhus har verksamhet inom många olika specialiteter. Genom att klicka på någon av rubrikerna i listan till vänster kan du läsa mer om den vård Södertälje sjukhus erbjuder inom respektive område.
 • Anestesi
 • Barnmedicin
 • Geriatrik
 • Gynekologi
 • Internmedicin
  • M.fl internmedicinska specialiteter
 • Kirurgi
 • Obstetrik
 • Ortopedi
 • Palliativ vård inkl ASIH
 • Paramedicin 
  • Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, barn- och vuxenlogopeder
  • Kuratorer, psykolog, dietister
 • Röntgen
 • Urologi

Sidor för jobb och studier

{{item.Changed | date:'d MMM'}}
{{ paginationpage }}