Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Vårdgivare

För vårdgivare

Södertälje sjukhus har verksamhet inom många olika specialiteter. Genom att klicka på någon av rubrikerna i listan till vänster kan du läsa mer om den vård Södertälje sjukhus erbjuder inom respektive område.
 • Anestesi
 • Barnmedicin
 • Geriatrik
 • Gynekologi
 • Internmedicin
  • M.fl internmedicinska specialiteter
 • Kirurgi
 • Obstetrik
 • Ortopedi
 • Palliativ vård inkl ASIH
 • Paramedicin 
  • Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, barn- och vuxenlogopeder
  • Kuratorer, psykolog, dietister
 • Röntgen
 • Urologi

Sidor för jobb och studier

{{item.Changed | date:'d MMM'}}
{{ paginationpage }}