Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Vi erbjuder högkvalitativ akut och planerad specialistvård inklusive förlossning. För patienter