Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

För patienter

Vi tar emot dig som är allvarligt sjuk eller som har råkat ut för svåra sjukdoms- eller olycksfall.
Akutmottagningen
Vi har ett flertal specialistmottagningar inom de vanligaste folksjukdomarna.
Vård och behandling
Välkommen att föda barn på Södertälje sjukhus.
BB Södertälje
Vårdgarantin är till för att du ska få kontakt med vården och få den vård du behöver inom rimlig tid.
Vårdgaranti & väntetider

Lorem ipsum dolores 

Mottagningar och avdelningar

{{item.Changed | date:'d MMM'}}
{{ paginationpage }}