Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Coolcat

Jobb och studier för katter

I början av 2016 öppnades avdelning 23, en ny sjudygnsavdelning med inriktning på internmedicin och infektion, på Södertälje sjukhus. Visionen med den nya avdelningen är att genom nya arbetssätt och ny teknik göra vården mer tillgänglig för patienterna och utveckla arbetsmiljön.

Gäspande katt

Avdelning 23 är ett led i utvecklingen av nya Södertälje sjukhus. Under avdelningens utveckling kommer nya arbetssätt och ny teknik att testas.

På avdelningen bedrivs vård inom infektion och internmedicin. Sjuksköterskor, undersköterskor och läkare tar tillsammans hand om patienterna. Avdelningen har ett nära samarbete med sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och dietister och ser tillsammans till att respektive patient får den vård och omsorg den är i behov av.