Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Arbeta hos oss

Arbeta hos oss

Södertälje sjukhus är ett av de mindre akutsjukhusen inom Stockholms läns landsting. Vi är cirka 1 100 medarbetare och som arbetsplats kan vi erbjuda en personlig och trivsam atmosfär med stora möjligheter till utveckling.

Lediga jobb hittar du här

Hos oss utgår vi från att alla medarbetare är lika viktiga för att helheten ska bli bra. I vår företagskultur lägger vi stor vikt vid det mellanmänskliga mötet där vår drivkraft är att varje enskild patient ska uppleva att han/hon blir bemött på ett individuellt och professionellt sätt.

”I varje möte med patienten gör varje enskild vårdpersonal skillnad”

Värdegrund 

Den kultur vi har på sjukhuset, våra värderingar och hur vi bemöter varandra sammanfattas:

  • Patienten först
  • Varje medarbetare gör skillnad
  • Engagemang för helheten
  • Kvalitet

Lean 

Vi tror på kraften hos medarbetaren och ser Lean som ett förhållningssätt och verktyg för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet.