Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Anställda

Intervjuer

Intervjuer med våra medarbetare.

En intervju är en konversation mellan två eller fler parter där den ena parten utfrågar den andra för att anskaffa information.

  • Exempel på intervju för bedömning är en anställningsintervju.
  • Intervjuer som är tänkta att frambringa information används oftast av poliserjournalister i TVradio och tidningar och av forskare.
  • En audiovisuellt inspelad intervju kallas synk.
  • En personlig intervju är när intervjuaren personligen träffar intervjupersonen.
  • En postal intervju (enkät) är en undersökningsmetod som bygger på skriftliga frågor och svar.
  • Intervjuer används som en del av användartester inom programutveckling.

Alla våra intervjuer

{{item.Changed | date:'d MMM'}}